22. Internationales Lambertz-Springen
07.05.2009-10.05.2009
Platform Women Youth A Preliminary
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Kemp, Rachel Elena 419.85
2 Novashynskaya, Alena 372.05
3 Yasukevich, Alexandra 354.55
4 Ware, Carol Ann 349.00
5 Potyekhina, Viktoriya 338.65
6 Nestsiarava, Yana 323.20
7 Stolle, Julia 310.15
8 Hertogs, Cindy 299.85
9 van der Sluys, Chereze 230.20