FINA Diving GP 2010 - The Spring Swallows
06.03.2010-08.03.2010
Mens 3m Synchro Finals
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Luo, Yutong
Wu, Minghong
436.92
2 Sautin, Dmitry
Kunakov, Yury
419.34
3 Gorshkovozov, Olexandr
Mezhensky, Dmitry
393.90
4 Manos, Alexandros
Paparounas, Stefanos
369.57
5 Szczepek, Grzegorz Stanislaw
Rzeszutek, Andrzei
358.45
6 Dingley, Oliver James
Laugher, Jack
336.60
7 Zakharov, Illya
Kuznetsov, Evgeny
418.05