LEN European Diving Championships
09.03.2011-12.03.2011
Men 3m Springboard Synchro - Final
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Kuznetsov, Evgeny
Zakharov, Illya
454.68
2 Hausding, Patrick
Feck, Stephan
441.45
2 Hausding, Patrick
Feck, Stephan
441.45
3 Rosset, Matthieu
Cely, Damien
425.37
4 Kvasha, Illya
Prygorov, Oleksiy
407.46
5 Valheim, Erik
Valheim, Espen
397.68
6 Manos, Alexandros
Paparounas, Stefanos
392.40
7 Rinaldi, Tommaso
Benedetti, Michele
382.71
8 Chanturia, Chola
Korakhashvili, Shota
376.62