EURAWASSER-4-Nations-Diving-Meet
09.12.2011-11.12.2011
Springboard 3m Men Preliminary
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Kuznetsov, Evgeny 463.25
2 Klein, Sascha 459.50
3 Rozenberg, Pavlo 441.85
4 Kvasha, Illya 435.00
5 Prygorov, Oleksiy 415.70
6 Zakharov, Illya 410.05
7 Benedetti, Michele 396.80
8 Homuth, Oliver 381.15
9 Feck, Stephan 380.70
10 Rinaldi, Tommaso 372.50
11 Koryakin, Igor 369.95
12 Dell Uomo, Francesco 361.90
13 Zakharov, Anton 329.55
14 Marconi, Tommaso 324.95