EURAWASSER-4-Nations-Diving-Meet
09.12.2011-11.12.2011
Synchro 3m Men
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Zakharov, Illya
Kuznetsov, Evgeny
455.31
2 Klein, Sascha
Rozenberg, Pavlo
430.29
3 Kvasha, Illya
Prygorov, Oleksiy
426.15
4 Hausding, Patrick
Feck, Stephan
421.83
5 Marconi, Nicola
Marconi, Tommaso
373.08