EURAWASSER-4-Nations-Diving-Meet
09.12.2011-11.12.2011
Springboard 3m Men Final
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Zakharov, Illya 496.10
2 Kuznetsov, Evgeny 478.75
3 Rozenberg, Pavlo 471.95
4 Klein, Sascha 463.95
5 Benedetti, Michele 455.85
6 Kvasha, Illya 426.65
7 Rinaldi, Tommaso 412.95
8 Prygorov, Oleksiy 401.70