European Diving Championships
09.06.2015-14.06.2015
Synchronised 3m - Men
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Zhevak, Alexey
Kuznetsov, Evgeny
422.94
2 Kvasha, Illya
Gorshkovozov, Olexandr
418.50
3 Hausding, Patrick
Feck, Stephan
413.28
4 Rzeszutek, Andrzei
Lesiak, Kasper
379.41
5 Haslam, Jack
Woodward, Freddie
365.28
6 Karaliov, Yauheni
Pawluk, Andre
364.98
7 Garcia Boissier, Nicolas
Garcia Boissier, Hector
354.45
8 Benedetti, Michele
Rinaldi, Tommaso
337.59
9 Kallunki, Jouni
Lehtonen, Otto
324.54