European Diving Championships
09.06.2015-14.06.2015
Synchronised 3m - Men
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Zhevak, Alexey
Kuznetsov, Evgeny
462.96
2 Kvasha, Illya
Gorshkovozov, Olexandr
430.89
3 Hausding, Patrick
Feck, Stephan
419.73
4 Rzeszutek, Andrzei
Lesiak, Kasper
375.87
5 Benedetti, Michele
Rinaldi, Tommaso
373.38
6 Haslam, Jack
Woodward, Freddie
372.39
7 Karaliov, Yauheni
Pawluk, Andre
370.38
8 Garcia Boissier, Nicolas
Garcia Boissier, Hector
357.18
9 Kallunki, Jouni
Lehtonen, Otto
352.26