01.12.2015-07.12.2015
Synchronised Platform - Women
SPRÜNGEÜBERSICHT HOME
Platz Name Land Punkte
1 Timoshinina, Yulia
Petukhova, Ekaterina
281.73
2 Krasnoshluk, Anna
Tatsenko, Vlada
281.19