Akkoyun, Serkan (TUR) TUR
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2019-02-01 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Greco-Roman Seniors 77.0 TUR 5.
2018-08-18 Grand Prix of Germany Greco-Roman Seniors 77.0 TUR 21.
2018-07-20 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Greco-Roman Seniors 77.0 TUR 11.
2018-07-03 G. Kartozia & V. Balavadze Price Greco-Roman Seniors 77.0 TUR 11.
2018-04-30 European Championship Greco-Roman Seniors 77.0 TUR 13.
2018-01-25 Takhti Cup Greco-Roman Seniors 77.0 TUR 2.
2017-12-14 Club World Championship Greco-Roman Seniors Team TUR 3.
2017-07-08 Wladyslaw Pytlasinski Cup Greco-Roman Seniors 75.0 TUR 5.
2017-06-10 G. Kartozia & V. Balavadze Price Greco-Roman Seniors 75.0 TUR 5.
2017-04-07 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Greco-Roman Seniors 75.0 TUR 5.
2017-03-04 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Greco-Roman Seniors 75.0 TUR 2.
2016-08-30 World Championship Greco-Roman Juniors 74.0 TUR 5.
2016-06-21 European Championship Greco-Roman Juniors 74.0 TUR 3.
2016-03-29 European Championship Greco-Roman U23 75.0 TUR 9.
2015-04-04 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Greco-Roman Seniors 75.0 TUR 9.
2015-03-24 European Championship Greco-Roman U23 75.0 TUR 8.
2014-02-01 Vehbi Emre Greco-Roman Seniors 71.0 TUR 14.
2013-08-20 World Championship Greco-Roman Cadets 69.0 TUR 2.
2013-07-06 European Championship Greco-Roman Juniors 66.0 TUR 14.
2013-06-22 European Championship Greco-Roman Cadets 69.0 TUR 1.

" " "
Opponents
Chachanidze, Giorgi 
Chalyan, Karapet 
Kilov, Kazbek 
Morbitzer, Matous