Abdou, Omar (EGY) EGY
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2015-04-24 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 74.0 EGY 5.
2015-03-05 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 74.0 EGY 27.

Opponents