Kaisanov, Daniar (KAZ) KAZ
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2018-09-07 Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 74.0 KAZ 8.
2018-08-27 Asian Games Freestyle Seniors 74.0 KAZ 2.
2018-07-03 G. Kartozia & V. Balavadze Price Freestyle Seniors 74.0 KAZ 5.
2018-06-09 Mongolia Open Freestyle Seniors 74.0 KAZ 3.
2018-04-07 World Cup Freestyle Seniors Team KAZ 7.
2018-02-27 Asian Championship Freestyle Seniors 74.0 KAZ 3.
2017-07-08 Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 70.0 KAZ 7.
2017-05-20 Islamic Solidarity Games Freestyle Seniors 70.0 KAZ 7.
2017-04-07 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 70.0 KAZ 22.
2016-10-14 Intercontinental Cup Freestyle Seniors 70.0 KAZ 2.
2016-03-04 Mongolia Open Freestyle Seniors 74.0 KAZ 3.
2016-02-18 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 70.0 KAZ 24.
2015-11-27 International D. A. Kunaev Tournament Freestyle Seniors 70.0 KAZ 7.
2015-07-04 Ali Aliev Tournament Freestyle Seniors 70.0 KAZ 23.
2015-03-28 Yasar Dogu Freestyle Seniors 70.0 KAZ 14.
2015-03-05 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 70.0 KAZ 22.
2014-07-25 International D. A. Kunaev Tournament Freestyle Seniors 70.0 KAZ 2.
2014-03-01 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 70.0 KAZ 15.
2014-01-24 Ivan Yarygin Grand Prix Freestyle Seniors 70.0 KAZ 20.
2013-08-17 World Championship Freestyle Juniors 66.0 KAZ 8.
2013-03-16 Freidenfelds Cup Freestyle Juniors 66.0 KAZ 7.

Opponents
Minzala, Madalin
Omarov, Gadjimurad
Parra Florido, Ender