Ben Telili, Kaireddine (TUN) TUN
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2018-07-27 Ibrahim Moustapha Tournament Freestyle Seniors 65.0 TUN 2.
2018-07-27 Ibrahim Moustapha Tournament Greco-Roman Seniors 63.0 TUN 4.
2018-03-29 Mediterranean Championship Freestyle Juniors 65.0 TUN 1.
2018-02-07 African Championship Freestyle Juniors 65.0 TUN 2.
2017-04-30 African Championship Freestyle Seniors 65.0 TUN 1.
2017-04-28 African Championship Freestyle Juniors 60.0 TUN 3.
2017-03-03 International Ukrainian Tournament Freestyle Seniors 61.0 TUN 10.
2016-06-16 African Championship Freestyle Juniors 60.0 TUN 3.
2016-02-05 Yasar Dogu Freestyle Seniors 57.0 TUN 18.

Opponents