Bakeev, Amandyk (KAZ) KAZ
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2018-10-20 World Championship Freestyle Seniors 70.0 KAZ 18.
2018-09-07 Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 70.0 KAZ 2.
2017-10-14 Intercontinental Cup Freestyle Seniors 65.0 KAZ 19.
2017-09-25 Asian Indoor Games Freestyle Seniors 65.0 KAZ 5.
2017-07-08 Waclaw Ziolkowski Memorial Freestyle Seniors 65.0 KAZ 8.
2017-04-07 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 65.0 KAZ 11.
2016-11-26 International D. A. Kunaev Tournament Freestyle Seniors 65.0 KAZ 7.
2016-09-30 Dmitri Korkin Tournament Freestyle Seniors 65.0 KAZ 10.
2016-03-11 President Cup of Buryatia Republic Freestyle Seniors 65.0 KAZ 2.
2016-03-04 Mongolia Open Freestyle Seniors 65.0 KAZ 3.
2016-02-18 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 65.0 KAZ 13.
2015-03-28 Yasar Dogu Freestyle Seniors 65.0 KAZ 19.
2015-03-05 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 65.0 KAZ 17.
2015-01-22 Ivan Yarygin Grand Prix Freestyle Seniors 65.0 KAZ 32.
2014-03-01 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 65.0 KAZ 3.
2014-02-06 Takhti Cup Freestyle Seniors 65.0 KAZ 12.
2013-04-18 Asian Championship Freestyle Seniors 66.0 KAZ 10.
2013-01-24 Ivan Yarygin Grand Prix Freestyle Seniors 60.0 KAZ 31.
2012-05-12 World Cup Freestyle Seniors 60.0 KAZ 7.
2012-02-10 Yasar Dogu Freestyle Seniors 60.0 KAZ 5.
2011-03-12 World Cup Freestyle Seniors 60.0 HUK 10.

" " " " "
Opponents
Aghajaniozonbalagh, Mostafa 
Bazarguruev, Bazar 
Huseinov, Zelimkhan 
Kurdiani, Malkhaz 
Mohammad, Yosefi
Valdes Tobier, Alejandro Enrique