Kajoyan, Varuzhan (ARM) ARM
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2018-09-06 Stepan Sargsyan Tournament Freestyle Seniors 79.0 ARM 5.
2018-05-04 European Championship Freestyle Seniors 79.0 ARM 7.
2018-02-23 International Ukrainian Tournament Freestyle Seniors 79.0 ARM 10.
2017-07-22 Jeux de la Francophonie Freestyle Seniors 74.0 ARM 2.
2017-03-11 Yasar Dogu Freestyle Seniors 74.0 ARM 5.
2015-11-26 Club World Championship Freestyle Seniors Team ARM 4.
2015-02-12 Takhti Cup Freestyle Seniors 74.0 ARM 23.
2014-03-15 World Cup Freestyle Seniors 74.0 ARM 10.

Opponents