Azimov, Joshgun (AZE) AZE
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2018-09-14 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 74.0 AZE 9.
2018-05-04 European Championship Freestyle Seniors 74.0 AZE 17.
2018-04-07 World Cup Freestyle Seniors Team AZE 2.
2018-02-08 Takhti Cup Freestyle Seniors 70.0 AZE 3.
2017-10-28 Vladimir Semenov Tournament Freestyle Seniors 70.0 AZE 5.
2017-10-14 Intercontinental Cup Freestyle Seniors 70.0 AZE 10.
2017-09-18 World Military Championship Freestyle Seniors 70.0 AZE 3.
2017-06-10 G. Kartozia & V. Balavadze Price Freestyle Seniors 70.0 AZE 3.
2016-11-24 Golden Grand Prix Freestyle Seniors 65.0 AZE 3.
2016-09-19 World Military Championship Freestyle Seniors 70.0 AZE 2.
2015-10-06 World Military Games Freestyle Seniors 70.0 AZE 2.
2015-07-04 Ali Aliev Tournament Freestyle Seniors 65.0 AZE 1.
2015-02-12 Takhti Cup Freestyle Seniors 65.0 AZE 15.
2014-02-06 Takhti Cup Freestyle Seniors 65.0 AZE 7.
2013-11-22 Golden Grand Prix Freestyle Seniors 66.0 AZE 9.
2012-09-21 Golden Grand Prix Freestyle Seniors 60.0 AZE 3.

Opponents