Sakaev, Aset (KAZ) KAZ
 

Date Competition Style Age Group Weight Class Country Rank
2017-04-07 Dan Kolov - Nikola Petrov Tournament Freestyle Seniors 70.0 KAZ 20.
2017-01-19 Takhti Cup Freestyle Seniors Team KAZ 3.
2016-10-25 World University Championship Freestyle Seniors 70.0 KAZ 5.
2016-09-19 World Military Championship Freestyle Seniors 70.0 KAZ 5.
2016-02-17 Asian Championship Freestyle Seniors 70.0 KAZ 8.
2015-11-27 International D. A. Kunaev Tournament Freestyle Seniors 70.0 KAZ 5.
2015-10-06 World Military Games Freestyle Seniors 70.0 KAZ 12.
2014-02-15 Yasar Dogu Freestyle Seniors 70.0 KAZ 10.
2013-10-25 World Military Championship Freestyle Seniors 66.0 KAZ 3.
2012-09-15 Alexander Medved Prizes Freestyle Seniors 66.0 KAZ 19.
2012-02-10 Yasar Dogu Freestyle Seniors 66.0 KAZ 20.

Opponents