HOME
Mironyuk Nadiya (UKR)
geb: 84

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
07.04.2014 EM Tel Aviv (ISR) 68.6098.0-104.0104.099.-123.0-123.0123.0 3. 227.0 3.
08.04.2013 EM Tirana (ALB) 68.50101.0105.00.03.117.0123.0125.0 3. 230.0 3.
13.08.2011 U Shenzhen (CHN) 74.39103.0105.0-107.02.0.00.00.0 99. 0.0 99.
22.09.2010 WM Antalya (TUR) 74.46105.0108.0111.07.130.0134.0136.0 4. 247.0 6.
02.10.2006 WM Santo Domingo (DOM) 74.6197.0100.0103.08.118.0123.0125.0 11. 228.0 8.