HOME
Koshevnikova Tatyana (KAZ)
geb: 80

Datum WK Ort KG REISSEN STOSSEN ZK
1. 2. 3. Pl. 1. 2. 3. Pl. kg Pl.
04.11.2001 WM Antalya (TUR) 62.18-75.075.080.017.95.0-100.0-100.0 17. 175.0 17.
03.05.2000 AM Osaka (JPN) 65.5270.075.077.59.85.090.095.0 8. 172.5 8.
22.11.1999 WM Athen (GRE) 57.8060.065.0-70.036.75.080.0-85.0 35. 145.0 35.