Asienmeisterschaften
2005-09-23 Dubai (UAE)
-69,0 kg
‹BERSICHT HOME
Platz Name Land KG REISSEN STOSSEN ZK
kg Platz kg Platz
1. Yao Yuewei CHN 68.55156.0 1. 175.0 2. 331.0
2. Luo Shaomeng CHN 68.80140.0 2. 176.0 1. 316.0
3. Rakhatov Kuanysh KAZ 67.65139.0 3. 155.0 5. 294.0
4. Zhuravlev Yevgeniy KAZ 68.60131.0 4. 162.0 4. 293.0
5. Ronnayuth Amnoiwong THA 68.10128.0 6. 164.0 3. 292.0
6. Imamura Toshio JPN 67.20125.0 7. 153.0 6. 278.0
7. Moldodosov Kyttman KGZ 68.25130.0 5. 145.0 8. 275.0
8. Toktonaliev Kambar KGZ 68.55118.0 8. 150.0 7. 268.0
9. Doost Mohammed Mohammadi AFG 68.5085.0 9. 105.0 9. 190.0